Informacje ogólne o Związku Harcerstwa Polskiego

Dlaczego ZHP?

 

Gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszoharcerska, wędrownicza to doskonałe  miejsce aktywności dzieci i młodzieży. W drużynach dzieci i młodzież przygotowują się do aktywnego, dorosłego życia. Przez szkołę harcerską przeszło wiele znanych i cenionych osób, zajmujących dzisiaj ważne stanowiska w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Harcerska szkoła życia i harcerski system wychowawczy odciska trwałe, pozytywne  piętno na młodych ludziach i procentuje na całe dorosłe życie.

Atrakcyjny, dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży program

Program w drużynie zależy od potrzeb młodych ludzi jako jednostek, potrzeb całej grupy oraz pomysłowości drużynowego. W skali organizacji nie ma takich pozytywnych  rzeczy, których nie można robić w harcerskim mundurze.
Drużyny zajmują się działalnością artystyczną, ekologiczną, turystyczną, obronnością, ratownictwem medycznym, żeglarstwem. Są drużyny, które specjalizują się, w konkretnej działalności, ale większość  drużyn i środowisk harcerskich podejmuje wiele różnorodnych działań. Wielką siłą harcerstwa jest jego różnorodność. Nigdy nie zapominamy o patriotyzmie i szeroko rozumianych wartościach chrześcijańskich. Harcerstwo jest wspaniałą przygodą

Bezpieczeństwo

Związek Harcerstwa Polskiego dba o bezpieczeństwo swoich członków, podejmując liczne działania, w szczególności:
- przeszkolenie instruktorów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Opracowane zostały w skali całej organizacji standardy szkoleń, które musi przejść każdy podejmujący funkcję wychowawczą w organizacji
- instruktorzy zobowiązani są do zdobywania uprawnień państwowych, niezbędnych do organizacji szczególnych form aktywności np: kierowników placówek wypoczynku letniego,  instruktorów żeglarstwa itp.
- Działanie w zgodzie z państwowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wszyscy pełnoletni instruktorzy ZHP są również ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.
 

Cele
Przykładowe rodzaje działań

Kształtowanie umiejętności podejmowanie decyzji 
· Zdobywanie stopni i sprawności harcerskich
· Gospodarowanie kieszonkowym podczas obozów letnich, biwaków
· Uczestnictwo w grach terenowych
· Kierowanie zastępem

Nabycie i kształtowanie umiejętności pracy w grupie, ról grupowych, sposobów podejmowania decyzji )
Utrwalanie umiejętności funkcjonowania w grupie
Nauka podejmowania decyzji ze świadomością celów i wartości którym mają służyć 
Podział na zastępy 6 osobowe
Przydzielania zadań zespołowych np. :
- Zadania realizowane w małych grupach
- Służba w kuchni podczas obozów letnich
- Sportowe gry zespołowe

Wyrobienie samodzielności, nauka czynności wynikających z prac codziennych 
- Praca w zastępie służbowym: obieranie ziemniaków, mycie naczyń kuchennych, mycie własnej menażki, robienie kanapek, wykonywanie innych czynności pod opieką kucharki
- Dbanie o własną higienę, pranie własnej odzieży
- Utrzymanie porządku ma półce, w plecaku, sypialni,

Kształtowanie szacunku dla przyrody, ukazanie jej piękna, potrzeby jej ochrony, umiejętności wypoczywania na łonie natury 
- Wycieczka na najbliższe pola namiotowe, pokazanie dewastacji i zanieczyszczeń spowodowanych przez człowieka
- Ognisko z udziałem straży leśnej i leśniczego, wyjaśnienie różnic pomiędzy parkiem narodowym, krajobrazowym, rezerwatem przyrody

Samorozwój zuchów i harcerzy wynikający z ich zainteresowań i potrzeb nabywanie umiejętności poprzez realizację sprawności harcerskich np: Pierwsza pomoc, przewodnik po… , terenoznawca


Jak wygląda harcerska codzienność?

W pierwszym okresie działania w drużynie harcerskiej wszystko będzie dla dziecka nowe i nieznane. Dziecko będzie przeżywać ważne chwile: będzie uczęszczać na zbiórki (które odbywają się popołudniami, a najczęściej w soboty), złoży obietnicę zucha lub przyrzeczenie harcerskie, pojedzie na pierwszy biwak, obóz, będzie chciało mieć swój pierwszy mundur. Daty,  miejsca i godziny zbiórek i wyjazdów są znane z wyprzedzeniem i zawsze można zapytać o nie drużynowego. Niestety nie zawsze harcerska aktywność jest równie intensywna i bardzo regularna. Ze względu na swoją różnorodność- trudno ubrać ją w konkretne ramy czasowe (np. w każdy piątek od 16 do 18). Zawsze  ukoronowaniem harcerskiej pracy w ciągu roku szkolnego  jest udział w obozie letnim. Z czasem nastolatek angażuje się również w organizowanie harcerskiej pracy dla młodszych harcerzy. Często, około 17-18 roku życia zostaje instruktorem. Bycie instruktorem harcerskim jest nie tylko wspaniałą przygodą i wielką lekcją (czy inni rówieśnicy w wieku lat 19 zarządzają skomplikowanymi projektami, jakimi są rajdy czy biwaki? ). Jest też kolejnym krokiem do wychowania aktywnego społecznie i świadomego obywatela. Warto wspierać w tej działalności nasze dzieci.

 

Informacje ogólne o Związku Harcerstwa Polskiego

Źródło pomocne: http://rodzice.zhp.pl/article/dlaczego/