Szanowni Rodzice

16 Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach w swych szeregach skupia dzieci nie tylko z Czyżowic ale także z wszystkich pozostałych miejscowości Gminy Gorzyce i Wodzisławia Śląskiego. Drużyna działa kontynuując wspaniałe tradycje Czyżowickiego Harcerstwa, którego historia sięga 1931 roku a najstarszy posiadany oryginalny dokument pochodzi 1935 roku. Już wtedy Drużyna nasza nosiła imię bohaterów Polskiego Lotnictwa Franciszka Żwirko i Stanisława Wigury, którzy w latach międzywojennych dawali ogromną radość Narodowi Polskiemu. Drużyna nasza jest jedną z nielicznych, które nie zaprzestały działalności w okresie wojny.

 

Obecnie nasza Drużyna jest jedną z najbardziej aktywnych w Hufcu Ziemi Wodzisławskiej. Jest miejscem harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży, która uczy się szacunku i tolerancji dla innych ludzi oraz wrażliwości na osoby starsze i słabsze. Jednocześnie jesteśmy wierni naszym tradycjom i chronimy od zapomnienia swą śląską tożsamość. Potrafimy korzystać z piękna przyrody jednocześnie chroniąc ją dla naszych młodszych przyjaciół. Pomimo wielu pokus współczesnego świata harcerstwo daje możliwość wspaniałej zabawy. Harcerstwo dla młodych ludzi nie jest celem samym w sobie lecz jest płaszczyzną ich rozwoju w poszanowaniu do uniwersalnych wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

Dziś obserwuje się powrót do zainteresowania dzieci harcerstwem. Rodzice mający wiele zaufania do ZHP „popychają” je w tym kierunku. Sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci jest jedną z najważniejszych trosk rodziców.  Bez wątpienia  harcerstwo jest obecnie najlepszym sprzymierzeńcem w procesie wychowawczym. Niezwykle bogata oferta programowa we wszystkich grupach wiekowych daje możliwość zaangażowania się wszystkim, którzy chcieliby osiągać sukcesy w dziedzinie której czują się mocni.  Kadra instruktorska, która angażuje się w pracę w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych to doskonale przygotowani ludzie. Bardzo często zdarza się że instruktorami są osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym lub studiujący na kierunkach pedagogicznych. Harcerstwo stało się znów bardzo elitarne przez wysokie wymagania stawiane wobec kandydatów i członków. Przestrzeganie harcerskiego prawa jest podstawowym obowiązkiem każdego harcerza i harcerki. Harcerstwo nie jest miejscem dla wybrańców.  Harcerzem może być każdy kto akceptuje dobro. Harcerzem może być bogaty lub biedny. To właśnie dlatego harcerstwo jest dobre, że  jest dla wszystkich dostępne.

Obok Drużyny Harcerskiej Działa w naszym środowisku 17 Gromada Zuchowa „Czyżyki”, która swym działaniem obejmuje najmłodszą wiekowo grupę członków Związku Harcerstwa Polskiego a program działania jest całkowicie dostosowany do tej grupy.

Co roku organizujemy wypoczynek letni nie tylko dla siebie ale zawsze zabieramy z sobą dzieci, które z różnych przyczyn a najczęściej finansowych nie mogą sobie pozwolić na jakikolwiek wyjazd wakacyjny. Już zimą planujemy i czynimy starania by takie wyjazdy na obozy zrealizować. Zawsze na takim obozie realizowane są programy profilaktyczne, a po obozie dzieci wracają wypoczęte, docenione, pełne sił i energii – po prostu odmienione na lepsze. Nasze obozy co roku są wizytowane przez Kuratoria Oświaty i uzyskują najwyższe oceny.

Szanowni Rodzice. Zachęcam do częstego odwiedzania naszej strony internetowej a w razie pytań proszę kontakt. Pragnę również dodać że wszystkie podjęte informacje w toku pracy z Waszymi dziećmi są traktowane przez naszą kadrę jako informacje służbowe i podlegają ochronie.

Z przynależnością do Związku Harcerstwa Polskiego jest związany obowiązek opłacania składek członkowskich. Wysokość składki wynosi 3zł na miesiąc (rocznie 36 zł). Składki można opłacać u Drużynowego bądź w Komendzie Hufca Ziemi Wodzisławskiej ul. Wałowa 22 Wodzisław Śląski.