Wielki zaszczyt dla naszej Drużyny i całego naszego hufca

Harcerki i Harcerze z naszej Drużyny wraz z innymi drużynami z Hufca Ziemi Wodzisławskiej weszli w skład Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi Śląskiej. Podczas obchodów Jubileuszu Stulecia Harcerstwa w Zagłębiu, które odbyły się 2 kwietnia 2011 w Dąbrowie Górniczej mieliśmy wielki zaszczyt być asystą dla Sztandaru naszej Chorągwi Śląskiej ZHP. Nasza Drużyna reprezentacyjna wystawiła również Poczet Sztandarowy Chorągwi Śląskiej.
W tej reprezentacyjnej drużynie były również nasze zuchy Ania Kmiecik i Elżbieta Zgrzendek które dzielne reprezentowały naszą gromadę zuchową