Obietnica zucha

Obietnica zucha
Gdy zuch osiągnie odpowiedni stopień zuchowego wtajemniczenia, uroczyście składa obietnice zucha:


„Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać prawa zucha.”
Słowa obietnicy to najważniejsze słowa, które zuch wypowiada podczas pobytu w gromadzie.

i otrzymuje legitymację zucha znaczek zuch i staje się pełnoprawnym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego.