Nasze spotkanie z Pierwszą Damą Rzeczpospolitej.

Wielki zaszczyt dla naszej Drużyny i całego naszego hufca.

Harcerki i Harcerze z naszej Drużyny wraz z innymi drużynami z Hufca Ziemi Wodzisławskiej weszli w skład Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi Śląskiej. Podczas obchodów Jubileuszu Stulecia Harcerstwa w Zagłębiu, które odbyły się 2 kwietnia 2011 w Dąbrowie Górniczej mieliśmy wielki zaszczyt być asystą dla Sztandaru naszej Chorągwi Śląskiej ZHP. Nasza Drużyna reprezentacyjna wystawiła również Poczet Sztandarowy Chorągwi Śląskiej a Dh Piotr Kmiecik był dowódcą pocztu, Dh Marcin Chytroszek asystującym. Nasz Drużynowy był Drużynowym Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi Śląskiej.

 

Nasza dotychczasowa praca, harcerska postawa i kunszt zostały dostrzeżone i wysoko ocenione przez władze naszej Chorągwi. W uznaniu zasług zostaliśmy zaproszeni do pełnienia tych zaszczytnych funkcji. Za danie nam szansy, wszystkim naszym przełożonym bardzo dziękujemy.

To było bardzo ważne doświadczenie, które na pewno będzie procentować w naszej harcerskiej pracy i innych ważnych chwilach harcerskiej służby.

Podczas całodniowego wyjazdu mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystej Mszy Św. I odsłonięciu tablicy pamiątkowej. Następnie udaliśmy się na zajęcia rozrywkowe na basenie „Nemo” i kręgielni. Później wróciliśmy do obowiązków i udaliśmy się na uroczysty apel, w którym udział wzięły, najwyższe władze Chorągwi Śląskiej, parlamentarzyści, Wicewojewoda Śląski oraz Marszałek Województwa Śląskiego a także Pierwsza Dama Rzeczpospolitej Pani Anna Komorowska. Na zakończenie odbył się pokaz musztry paradnej zaprezentowanej przez Kompanię Honorową Policji w Dąbrowie Górniczej. Po zakończeniu apelu wzięliśmy udział w spotkaniu z Panią Prezydentową Anną Komorowską w Pałacu Kultury Zagłębia i koncercie. To był bardzo ciekawy dzień – był czas na harcerską służbę i świetną zabawę. Wracaliśmy dość mocno zmęczeni lecz bardzo zadowoleni z przeżyć i ciekawych przygód. Na pamiątkę otrzymaliśmy specjalne identyfikatory i okolicznościowe plakietki.

]