Nadrzędna kategoria: ZHP
Kategoria: Drużyna Harcerska
Odsłon: 475

Zaproszenie do udziału w sprowadzeniu Betlejemskiego Światełka Pokoju do naszej Gminy, do Drużyny, do wszystkich mieszkańców Czyżowic.

 

 

Kilka słów od  Ks. phm. Piotra Larysza  Duszpasterza Harcerzy Archidiecezji Katowickiej:

Drogie Druhny i Druhowie!

„Odważ się być dobrym” to tegoroczne hasło, które towarzyszy nam w czasie wędrówki z Betlejemskim Światłem Pokoju. To słowa, które zachęcają nas do czynienia dobra w otaczającym nas świecie, a przede wszystkim do podejmowania służby jako cała społeczność harcerska.

Odwaga towarzyszyła zawsze harcerzom i harcerkom w różnych zmaganiach o dobro Ojczyzny. Być odważnym dziś to nie łatwa rzecz zwłaszcza wtedy, kiedy trzeba nam zmagać się z ludzką obojętnością i pokusami tego świata.

Niosąc światło z groty narodzenia Jezusa Chrystusa z Betlejem pamiętajmy, by z odwagą iść i głosić prawdę, że Bóg kocha każdego człowieka i pragnie, aby również człowiek kochał go całym swoim życiem.

CZUWAJ!  Szczęść Boże!

Ks. phm. Piotr Larysz

Podaję plan tegorocznego wyjazdu naszej Drużyny na Jasną Górę po BŚP:

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc w autokarze każda drużyna, szczep otrzymały określony limit miejsc. Niestety nie mogą pojechać wszyscy.  Może pojechać tylko reprezentacja.

Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje pełne regulaminowe umundurowanie, z polarami.

Koszt wyjazdu 25 zł - płatne w autobusie u Skarbnika Hufca Dh phm Łukasza Skrzyszowskiego.

W tym roku wyjazd odbędzie się w dniu 16 grudnia z Wodzisławia Śląskiego z parkingu naprzeciw dworca PKS (plac dawniejszego dworca WPK) około godziny 12,00. (dokładna Godzina zostanie potwierdzona SMS-em. )

do 15:30 – przyjazd. Zbiórka w Sali o. Kordeckiego

15.35 – przywitanie uczestników uroczystości

15:45 – Odważ się być dobrym - montaż „światło-dźwięk”.

16:00 – wspólne kolędowanie przy harcerskiej gitarze, łamanie się opłatkiem. W trakcie

kolędowania będzie można obejrzeć wystawę prac plastycznych Świątecznego Konkursu

Referatu Zuchowego KCH, prezentację zdjęć, oraz dokonać wpisu na „Belejemskim facebooku” .

16:45 – 16:55 – formowanie kolumny w ustalonym szyku przed wejściem do Kaplicy

Cudownego Obrazu.

17:00 – 18:00 – Msza Święta, w czasie której zostanie przekazane Betlejemskie Światełko Pokoju

ok. 18:30 – Symboliczne ognisko, krąg pożegnalny, pożegnanie uczestników z Władzami Naczelnymi ZHP, Śląskiej Chorągwi ZHP oraz zaproszonymi Gośćmi

Wyjazd powrotny z Częstochowy ok. 19,15 Przyjazd do Wodzisławia Śląskiego ok. godz.  22,00

                                                                                                                                                             Drużynowy