ŻAŁOBA W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO. Odszedł przyjaciel harcerzy

23 stycznia 2013 roku w godzinach wieczornych odszedł do Boga Józef kardynał Glemp -€“ Przyjaciel i Ojciec polskich harcerzy. Przez wszystkie lata swojej pasterskiej posługi jako Arcybiskup Warszawski i Prymas Polski głęboko miał na sercu naszą harcerską dolę.

Cieszył się i radował każdym naszym sukcesem, z uwagą słuchał o naszych troskach i bolączkach. Wielokrotnie stawał pośród harcerskich szeregów, krzepiąc ojcowskim słowem, dając siłę i wskazując kierunki naszej służby. Zawsze serdecznie i ciepło z wielką troską uświadamiał i przypominał nam o odpowiedzialności za wychowanie młodego pokolenia wiernego i gotowego całym życiem służyć Bogu, Polsce i drugiemu człowiekowi.

Zawsze mogliśmy liczyć na Jego obecność w ważnych dla nas momentach i stale byliśmy zapewniani o Jego modlitwie.

Zmarłego księdza Józefa kardynała Glempa powierzam harcerskiej modlitwie i mocy Bożego Miłosierdzia.

Requiescat in pace! Rozkaz specjalny Naczelnika ZHP LS 1/2013
http://dokumenty.zhp.pl/pliki/glowny_20130124_182315_ls12013new.doc