Drużyna w Czyżowicach.

Do swego pięknego jubileuszu rozpoczęła przygotowania 16 Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach. Założona przez Dh phm Konrada Chroboka w 1932 roku drużyna znalazła w czyżowickim społeczeństwie swe stałe miejsce. Młody wówczas nauczyciel z miejscowej szkoły podstawowej potrafił skupić wokół siebie wielu pasjonatów ruchu harcerskiego. Przyjmuje się że powstanie tej drużyny miało miejsce we wrześniu tamtego roku. Początkowy okres to czas tworzenia struktur i szkolenia. Nie miała wtedy jeszcze nazwy własnej ani bohatera.