16 Drużyna Harcerska im. Franciszka Żwirko i Stanisława Wigury w Czyżowicach pragnie wyrazić swą ogromną wdzięczność  wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyłączyli się w nasze starania o nasz Harcerski Sztandar Drużyny. Po roku starań i nieustannej pracy osiągnęliśmy swój wymarzony cel.  Teraz nadchodzi czas podsumowania tego wszystkiego co wydarzyło się w tych trzech pięknych wrześniowych dniach. Nie sposób uczynić to w jednym krótkim opisie wydarzeń wszystko to co się stało.  Przygotowywany jest cały cykl artykułów o obchodach Osiemdziesięciolecia Harcerstwa w Czyżowicach. Aż trudno w to wszystko uwierzyć, że to czego byliśmy autentycznymi uczestnikami jest prawdziwe. Nie zwlekając jednak dłużej spieszymy aby na samym początku złożyć najszczersze podziękowania. Odczuwamy głęboką powinność aby wszystkim tym, którzy przyczynili się do naszego świętowania  z głębi serca dziękować.

 

 

Tym którzy objęli Patronatem Honorowym nasze uroczystości:

 • Posłowi na Sejm Rzeczpospolitej Panu Ryszardowi Zawadzkiemu
 • Senatorowi Rzeczpospolitej Panu prof. Antoniemu Motyczce
 • Komendantowi Chorągwi Śląskiej ZHP Dh Hm Andrzejowi Lichocie
 • Wójtowi Gminy Gorzyce Panu  Piotrowi Oślizło

DZIĘKUJEMY

 

Następnie wymieniamy Fundatorów Sztandaru Drużyny, którzy są wymienieni na Gwoździach Honorowych wbitych w drzewiec sztandaru. Im wszystkim – dziękujemy.

 • Społeczeństwo Czyżowic
 • Przedsiębiorstwo „POLITAN” Czyżowice
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Czyżowicach
 • Przedsiębiorstwo „MIKSPOL” w Czyżowicach
 • Wójt Gminy Gorzyce Pan Piotr Oślizło
 • Rada Gminy Gorzyce
 • Poseł na Sejm RP Ryszard Zawadzki
 • ZHP Hufiec Ziemi Wodzisławskiej
 • Harcerski Krąg Seniora „Skaut” w Radlinie
 • 17 Gromada Zuchowa „Czyżyki” Czyżowice
 • Hm Szczęsny Alfred Hm Andrzej Gola
 • Dh Łukasz Skrzyszowski
 • Dh Hanna i Bronisław Kwiatoń

W sposób szczególny dziękujemy Księdzu Kapelanowi Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego Dh  Phm Piotrowi Laryszowi za tak piękne i uroczyste odprawienie Mszy Świętej, za tę niezwykle poruszającą homilię, za poświecenie naszego sztandaru i tablicy pamiątkowej. Za pamięć w modlitwie – DZIĘKUJEMY

Kapłanom naszej parafii a zwłaszcza Księdzu Proboszczowi  za wielką życzliwość i opiekę w okresie przygotowań - dziękujemy. Pomoc i życzliwość była dla nas wszystkich wielkim wsparciem i znakiem, że to dokąd zmierzamy jest dobre. Za to wszystko – DZIĘKUJEMY

Dziękujemy za obecność Państwu Marii i Zdzisławowi Chrobok. Zaszczycając nas swą obecnością dali nam niezwykłą radość. Dziękujemy za odsłonięcie tablicy pamiątkowej w naszym kościele. Poświęcona pamięci założyciela naszej drużyny Dh Hm Konradowi Chrobokowi jest trwałym znakiem, że pamiętamy o ojcu Pana Zdzisława i nadal będziemy mieli go w sercu. Dziękujemy też za piękne słowa wypowiedziane podczas odsłonięcia tablicy. Słowa te zostaną z nami na zawsze.

Dziękujemy  Rodzicom Chrzestnym Sztandaru. Nestorzy naszej drużyny Druhowie Jan Wawrzyczny, Józef Cichy oraz Dh Joanna Machnik - „Hanusia” wraz z Panem sołtysem Marianem Jureczka są dla nas tymi, którzy zasługują na szczególną wdzięczność i szacunek. To wspólne spotkanie jest bez wątpienia wydarzeniem historycznym dla naszej drużyny. Dziękujemy za ten piękny gest wobec najmłodszych.

Uroczysta Msza Święta, która sprawowana była w intencji byłych i obecnych harcerzy i harcerki z naszej drużyny nabrała szczególnego piękna dzięki naszemu Chórowi „Moniuszko”. W sposób szczególny na zawsze w pamięci i sercu zapadło nam cudowne wykonanie Modlitwy Harcerskiej. Za wielomiesięczną pracę podczas prób i piękny popis, wszystkim artystom śpiewakom i Pani Dyrygent Barbarze Grobelny – DZIĘKUJEMY

Dziękujemy obecnym na Mszy Św. delegacjom za sztandarami ze Szkół oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżowicach. Wasza obecność daje nam przekonanie, że jesteśmy dla Was ważni i potrzebni. Za to serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy serdecznie Kapelmistrzowi Orkiestry Dętej Panu Kamczykowi i wszystkim artystom muzykom z Orkiestry Górniczej   KWK Rydułtowy – Anna. Przepiękne wykonanie tak wielu utworów znacząco wpłynęło na podniosłość naszej uroczystości.

Dziękujemy tym którzy wsparli nas darowiznami rzeczowymi. Nie sposób zliczyć wszystkich ale szczególne podziękowania ślemy naszym prawdziwym przyjaciołom:

 • Panom Rafałowi i Bogdanowi Tannenberg
 • Rodzinie Blutko
 • Panu Czesławowi Kubica
 • Panu Stanisławowi Mikosowi
 • Panu Tadeuszowi Sobala z Wodzisławia Śląskiego
 • Kopalni Węgla Kamiennego Rydułtowy – Anna w Rydułtowach
 • Panu Gerardowi Tomaszny z Wodzisławia
 • Panu Marii Ruszar z Gorzyc
 • Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Gorzycach
 • Firmie „PRYMAT” Sp. Z o. o.  z Jastrzębia Zdroju
 • Państwu Barbarze i Jerzemu Bażan z Gorzyc
 • Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom z Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
 • Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach Panu Nawrockiemu

 

Wielki wkład w przygotowania wniosła Dh Melania Madejska Dh Wacław Koczy oraz Pan Piotr Pawlica. Udostępniając swe osobiste pamiątki pomogli nam poznać lepiej historię drużyny a materiały te posłużyły nam do przygotowania  wystawy nt. Historii Drużyny.

Serdecznie dziękujemy Pani Sylwii Kuczok która sprawowała nad nami opiekę pielęgniarską w okresie trwania naszego Zlotu Jubileuszowego.

Dziękujemy Panu Piotrowi Menclowi za całościową obsługę fotograficzną wszystkich naszych imprez. Wykonanie tak pięknych zdjęć pozwoli nam na wracanie do tych niezwykle wzruszających chwil a być może na wykonanie pamiątkowego albumu.

Dziękujemy Pani Janinie Glacowej oraz Panu przewodnikowi z Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej za ich serdeczne przyjęcie w Cierlicku i ciekawe opowieści o tragicznych wydarzeniach z 1932 roku

Dziękujemy Gminie Gorzyce która przekazując specjalne środki finansowe wspomogła nas w tym trudnym zadaniu.

Dziękujemy władzom Chorągwi Śląskiej zwłaszcza obecnym na naszej uroczystości. Swą obecnością zaszczycili nas  hm. Jan Piechaczek-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Chorągwi, hm. Robert Duda-Zastępca Komendanta Chorągwi oraz hm. Sylwia Krause-Członkini Komendy Chorągwi.

Dziękujemy Władzom Hufca Ziemi Wodzisławskiej a zwłaszcza Druhowi Komendantowi Hm Edwardowi Kominkowi za wsparcie nas w dążeniach do celu i osobiste włączenie się w główną cześć cerom oni przekazania sztandaru.

Dziękujemy przedstawicielom zaprzyjaźnionego Hufca Rydułtowy z komendantem Hm Henrykiem Komarkiem, którzy przybyli wraz ze swym historycznym sztandarem. Wasza obecność cieszy nas niezmiernie i mówi nam że jesteśmy jedną harcerską rodziną.

Dziękujemy Dh Hm Błażejowi Adamczykowi za przepiękną i niezwykle wartościową historycznie gawędę na naszym jubileuszowym ognisku w pierwszym dniu zlotu. Dziękujemy za obecność na ognisku także Dh „Hanusi”- Joannie Machnik. Piękne słowa wspomnień osobistych dają nam pewność, że przyświecają nam dokładnie te same harcerskie ideały jak naszym nestorom gdy byli młodzi tak jak my. Dziękujemy Pani Dyrektor Gimnazjum Stefanii Rodak za jej obecność na ognisku. Wspólne spotkanie pozwala nam pokazać swą harcerską postawę poza murami szkoły.

Postacią wyjątkową naszego zlotu, który tak wiele pracy włożył w jego przygotowanie i bez której nie przebiegał by tak sprawnie nasz uroczysty apel to nasz serdeczny przyjaciel Dh Patryk Marus PS. „Buła”. Dziękujemy Ci Patryk.

Dziękujemy serdecznie wszystkim obecnym na naszych uroczystościach. Dziękujemy z całego serca.

 

{gallery}/do_artykulu/podziekowania/{/gallery}