Osiemdziesięciolecie Harcerstwa w Czyżowicach. Przygotowanie.

Nasze obchody rocznicowe Osiemdziesięciolecia Harcerstwa w Czyżowicach, które odbyły się w dniach 09-10-11 września 2011 były bardzo dużym wydarzeniem. Stały się świętem całych Czyżowic i harcerstwa. Nim jednak przejdziemy do wspomnień z tych trzech wrześniowych dni trzeba koniecznie sięgnąć do chwili i miejsca kiedy zrodził się pomysł uczczenia naszej rocznicy drużyny i całego okresu przygotowań.

 

Miniony rok 2010 to rok obchodów stulecia harcerstwa w Polsce. Nasze ubiegłoroczne Hufcowe Obchody 100-Lecia odbyły się podczas obozu w Ustroniu - Lipowcu.  Byliśmy tam całą naszą drużyną i wnieśliśmy wielki wkład w przygotowanie tej uroczystości. To na tym obozie przygotowywaliśmy się do jeszcze jednego wyjazdu, który miał się odbyć w sierpniu 2010. Wraz pozostałymi środowiskami Hufca Ziemi Wodzisławskiej mieliśmy stanowić Drużynę Reprezentacyjną Hufca Ziemi Wodzisławskiej. Uzupełnienie umundurowania, szlifowanie musztry, zapoznanie się z ceremoniałem harcerskim to główne cele, które udało się zrealizować. Nadszedł dzień wyjazdu. Nasza Drużyna wzięła udział w tym ogromnym Zlocie Stulecia Harcerstwa w Krakowie, byliśmy pośród tych dziesięciu tysięcy harcerek i harcerzy świętujących w Krakowie.

To właśnie tam na Krakowskich Błoniach gościliśmy Dh Błażeja Adamczyka z kręgu Seniora „Skaut” w Radlinie, z który nam się bacznie przyglądał ale też wiele ciekawego powiedział. Druh Błażej jest nie tylko badaczem historii harcerstwa ale także autorem artykułów, opracowań i książek na temat historii harcerstwa na Ziemi Wodzisławskiej. Po tych rozmowach rodziła się myśl aby zrobić coś co można by uznać za godne uczczenie naszej rocznicy, która miała przypaść dopiero za rok.

Decyzja o zorganizowaniu zlotu i wielkich uroczystości w Czyżowicach wraz z przekazaniem sztandaru drużynie zapadła na Wawelskim Wzgórzu podczas Mszy Św. sprawowanej przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, w której uczestniczył Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski z małżonką. Byliśmy na tamtej uroczystości jedyną hufcową Drużyną Reprezentacyjną z całego ZHP. Byliśmy ze sztandarem i w pełnym  stanie osobowym. Była w nas wielka siła, która pozwalała nam pokonać wszelkie trudności. Stamtąd wróciliśmy jeszcze silniejsi.

Rok ciężkiej pracy.

11 września 2010 roku złożyliśmy wniosek do Komendanta Hufca Ziemi Wodzisławskiej o wyrażenie zgody na posiadanie Sztandaru Drużyny.  Wniosek był oczywiście mocno umotywowany. Sprawa nie była prosta bo była precedensem na skalę nie tylko hufca ale chyba chorągwi. Nie wszystkim też pomysł mógł się podobać, wątpliwości budziły przede wszystkim możliwości finansowe drużyny i hufca. Wszystkie wątpliwości zostały rozwiane podczas posiedzenia Komendy Hufca. Odbyło się głosowanie i zapadły decyzje. Uzyskaliśmy zgodę i nadszedł czas niezwykle wytężonej pracy. Na początek opracowany został plan i kalendarz działania. Zaprojektowane zostało Logo Osiemdziesięciolecia, wydana została specjalny folder-cegiełka, należało skupić szereg ludzi wokół tego zadania którzy wsparli by nas w działaniu. Najważniejszym zadaniem było to aby święto czyżowickiego harcerstwa stało się Świętem Czyżowic.

Wykonany został projekt sztandaru, który także wymagał zatwierdzenia w Komendzie Hufca.   Samą uroczystość należało także odpowiednio promować w Chorągwi Śląskiej naszym Hufcu władzach Gminy Gorzyce i społeczności lokalnej. Drużyna podejmowała się zadań które jednoznacznie pozwalały udowodnić że jesteśmy godni posiadania własnego sztandaru. Złożyliśmy meldunek do Głównej Kwatery ZHP z podsumowaniem Roku Służby za 2010. Nasze dokonania uzyskały wysoką ocenę i otrzymaliśmy prawo noszenia specjalnej plakietki. Drużyna weszła do grupy 17 najlepszych.

W marcu zwróciliśmy się do Pana Wójta Gminy Piotra Oślizło i Komendanta Chorągwi Dh Hm Andrzeja Lichoty o objęcie patronatem honorowym naszej uroczystości.  Nasze prośby zostały przyjęte. Nieco później poprosiliśmy o patronat naszych parlamentarzystów Pana Posła na Sejm RP Ryszarda Zawadzkiego i pana Senatora Antoniego Motyczkę.

W marcu 2011 przystąpiliśmy do konkursowego zadania "Zlot Lwów 100". Zadanie było bardzo trudne i wymagało zwarcia szyków, współpracy wielu ludzi i szczególnego zaangażowania. Konieczne było również dokumentowanie dokonań w postaci strony internetowej. Nam się udało zrealizować to niezwykle trudne zadanie i weszliśmy w skład reprezentacji Związku Harcerstwa Polskiego. Byliśmy z 500 osobową reprezentacją ZHP w miejscach gdzie rodziło się harcerstwo. Poznaliśmy historię  harcerstwa od podszewki odwiedzając miejsca gdzie żył Andrzej Małkowski i  gdzie wydał swój pierwszy rozkaz. We Lwowie odbyła się pierwsza prezentacja specjalnej kartki okolicznościowej naszej 160 Poczty Harcerskiej.

Po powrocie ze Lwowa zaczęliśmy gromadzić pierwsze środki finansowe na realizację zadań związanych z zakupem sztandaru i ze Zlotem. Uruchomiony został specjalny rachunek bankowy gdzie gromadziliśmy te środki. Środków należało zebrać całkiem sporo. Sztandar, koncert zespołu, tablica pamiątkowa, przejazdy autokarem do Czech, wyżywienie uczestników zlotu, koszty logistyczne. Koszty spore ale ani przez chwilę nie wątpiliśmy że wszystko dobrze pójdzie.

W kwietniu nasza Drużyna weszła w skład Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi Śląskiej. Okazją ku temu były obchody 100-Lecia Harcerstwa w Zagłębiu. Tam w Dąbrowie Górniczej po raz kolejny mieliśmy okazję przyjrzeć się w jaki sposób może przebiegać uroczysty apel z udziałem większej liczby harcerzy i zaproszonych gości.

W lipcu pojechaliśmy na obóz gdzie pracowaliśmy już nad szczegółami obchodów, przygotowywaliśmy szczegółowy plan uroczystości, układany był tekst zawarty na tablicy pamiątkowej. Po powrocie konsultowaliśmy się z oficerem Straży Granicznej, który pomagał nam ułożyć w szczegółach plan głównej ceremonii przekazania sztandaru. Repertuar pieśni układany był z Chórem „Moniuszko”, plan Mszy Św. konsultowany był z naszym proboszczem Ks. Jerzym Dudkiem i kapelanem Chorągwi Śląskiej Ks. Piotrem Laryszem.  Zapadły też ostateczne decyzje co do miejsca umocowania naszej tablicy pamiątkowej. To niezwykle ważne dla nas miejsce wskazał osobiście ksiądz proboszcz i za to mu dziękujemy.

Pod koniec sierpnia gotowa była już lista zaproszonych gości. Zbieraliśmy materiały do wystawy. Były to najczęściej osobiste pamiątki byłych harcerzy. Zaczął się już druk zaproszeń. W tych zadaniach wspierał nas Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach.

Należało również odwiedzić zamieszkujących w Rybniku Państwa Marię i Zdzisława Chrobok. To właśnie oni mieli odsłonić tablicę pamiątkową poświęconą pamięci założycielowi naszej Drużyny Dh Hm Konradowi Chrobokowi. Taką propozycję Państwo przyjęli i podczas ceremonii dokonali tego historycznego gestu odsłonięcia tablicy.

W ramach przygotowań do jednego z elementów Zlotu Osiemdziesięciolecia specjalnie odwiedzone zostało miejsce katastrofy gdzie zginęli Żwirko i Wigura. Nawiązany został kontakt z Polonią w Czechach.

Z początkiem września zaczął się ostatni etap przygotowań. Sprowadzenie sprzętu obozowego, ćwiczenie musztry i ceremoniału, montaż masztu na przykościelnym placu, drobiazgowe wyliczenie odległości na placu ceremonii. Wiele, wiele czynności i prac, które miały zdecydować o końcowym efekcie. Wtedy też dowiedzieliśmy się, że na naszej uroczystości zagra Orkiestra Dęta z Kopalni Węgla Kamiennego Rydyłtowy – Anna. Przygotowany został amfiteatr za naszym Domem Kultury gdzie w drugim dniu obchodów miał wystąpić dla nas Dom o Zielonych Progach.

Tablicę pamiątkową wykonywał Pan Dariusz Brzdęk z Gorzyc, jakość wykonania i piękno tablicy od pierwszych chwil budził podziw. Montaż tej tablicy odbył się w sobotę dnia 10 września 2011 około godziny 16,00. Było to podczas już trwającego zlotu. Przy montażu byli obecni Pan Wójt Gminy Piotr Oślizło, Drużynowy Dh Bronisław Kwiatoń i Dh Hanna Kwiatoń.

W ostatnim tygodniu udało się pozyskać wiele pomocy od sponsorów. Mieliśmy zabezpieczony chleb i wędliny. Sprowadzone zostały naczynia jednorazowe otrzymane nieodpłatnie z firmy „Politan”. W miejscowej cukierni Pana Jana Worka zamówiony został olbrzymi tort urodzinowy.

W przeddzień zlotu postawionych zostało dziesięć kompletnie wyposażonych namiotów w miasteczku zlotowym gdzie mieli zamieszkać nasi goście zlotowicze. Wysprzątaliśmy naszą nową harcówkę, do której właśnie co  otrzymaliśmy klucze. W harcówce zawieszona została specjalna gablota na sztandar drużyny. Gablotę tę wykonał nieodpłatnie Pan Blutko. Przygotowywane było nagłośnienie, ułożony został specjalny stos ogniskowy w formie znicza. Zwieźliśmy odpowiednią ilość drewna aby można było palić ogień przez wszystkie trzy dni Zlotu.

Rok pracy miał na celu jak najlepsze przygotowanie nas do tej uroczystości.  Dziś mamy świadomość, że praca ta była konieczna a jej owoc to w pełni przygotowana uroczystość.

Niniejszy opis ma na celu kronikarskie zapisanie zdarzeń związanych z przygotowaniami do Obchodów Osiemdziesięciolecia harcerstwa w Czyżowicach.  W załączeniu jest też nasze historyczne pismo do Komendanta Hufca z prośbą o zgodę na posiadanie harcerskiego Sztandaru Drużyny.

W galerii prezentujemy także zdjęcia z minionego okresu przygotowań oraz specjalnie przygotowane logo.

 

List - wniosek o Sztandar Drużyny

 

List do Komendanta Choągwi o patronat honorowy

{gallery}do_artykulu/artykul_na_harcerska_strone_do_zakladki_80_Lecia{/gallery}