Podsumowanie Roku Służby

Dość późno lecz całkiem niedawno dotarła do naszej 16 Drużyny radosna wiadomość, że nasze dokonania i dokonania naszych zuchów w ramach Roku Służby zostały wysoko ocenione w Głównej Kwaterze ZHP. Wszystko stało się tak, że na początku tego roku kiedy mieliśmy gotowe podsumowanie roku 2010, a który jak wiemy był Rokiem Służby - wysłane zostało to podsumowanie do Wydziału Programowego Głównej Kwatery ZHP. Podsumowanie obejmowało także działania naszej 17 Gromady Zuchowej. Tam właśnie poddane zostały ocenie wszystkie takie meldunki ze sprawozdaniem a następnie zostały wybrane te najlepsze i umieszczone na stronie: http://www.sluzba.zhp.pl/rok-sluzby---podsumowanie.html

Nasza Drużyna znalazła się pośród 17 wybranych. Od dzisiaj mamy prawo nosić na swych mundurach specjalne plakietki, które zostały do nas nadesłane. Cieszymy się bardzo. Plakietka wygląda dokładnie jak obrazek na początku.