Podsumowanie Działań Drużyny w minionym 2010 roku.

Podsumowanie Działań Drużyny w minionym  2010 roku.

- Wydanie i wprowadzenie do obiegu folderu Drużyny

- Zorganizowanie kuligu dla zuchów i harcerzy

- Wyjazd do Ustronia na kolędowanie w Stanicy naszego hufca w Lipowcu

- Udział Drużyny w kweście Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- Udział drużyny w Zimowisku Hufca w Wiśle Wielkiej

- Zorganizowanie Dnia Matki dla mam naszych harcerzy i zuchów

- Udział w uroczystościach z okazji upamiętnienia tragicznych wydarzeń w Rogowie 1945 r.

- Powołanie Poczty Harcerskiej w Czyżowicach

- Udział w uroczystościach żałobnych w Gminie i w Powiecie po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem

- Złożenie wniosku do LGD z projektem pt Odkrywamy Skarby Morawskich Wrót

- Udział w zbiórce żywności dla ofiar powodzi

- Zorganizowanie wycieczki rowerowej dla zuchów i harcerzy do Rogowa

- Udział w czyżowickim festynie „Powitanie Lata”

- Wydanie pierwszej kartki pocztowej promującej nasze czyżowickie harcerstwo

- Wyjazd Drużyny Harcerskiej  i Gromady Zuchowej na Obóz w Ustroniu

- Wyjazd do Krakowa na Zlot z okazji 100-lecia harcerstwa

- Udział w biwaku podsumowującym  Harcerską Akcję Letnią

- Udział w szkoleniu z Biegów na Orientację w Rybniku

- Utworzenie Strony Internetowej Drużyny

- Udział w Mistrzostwach Śląska w Biegach na Orientację

- Zorganizowanie w Czyżowicach Manewrów Techniczno-Obronnych Hufca Ziemi Wodzisławskiej

- Zorganizowanie Jesiennego Zuchowego  Rajdu Kasztanowego

- Udział w uroczystościach z okazji 11 listopada

- Udział w hufcowym kursie dla drużynowych i przybocznych w Stodołach

- Złożenie wniosku do LGD z projektem pt „Z historią w plecaku na harcerskim szlaku” 80 lecie

- Złożenie do KH  wniosku o zgodę na posiadania sztandaru drużyny

- Udział w Festiwalu Piosenki Harcerskiej

- Podjecie działań w ramach projektu pt „Odkrywamy Skarby Morawskich Wrót”

- Wyjazd do Częstochowy po Betlejemskie Światełko Pokoju

- Przekazanie Światełka do Urzędu Gminy i DPS-u w Gorzycach

- Uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju w Kościele w Czyżowicach

- Spotkanie opłatkowe zuchów harcerzy i instruktorów

 

Bez wątpienia najważniejszymi wydarzeniami było zgłoszenie dwóch projektów w ramach działań w Lokalnej Grupie Działania. Zostały one przyjęte do realizacji. Oba są one nakierowane wprost na rozwój naszej Drużyny. Pozwolą nam w tym 2011 roku w wielkim stylu zrealizować obchody Osiemdziesiątej Rocznicy harcerstwa w Czyżowicach. Sprzęt który przy tej okazji wszedł w nasze posiadanie mocno wpłynie na atrakcyjność zajęć w terenie. Ponadto ukazało się wiele artykułów o naszej drużynie harcerskiej i gromadzie zuchowej w lokalnej prasie i na stronach internetowych Gminy  Gorzyce i Czyżowic. Wszystkie te artykuły pozytywnie wpływają na popularność czyżowickiego harcerstwa.  Działalnością naszej Drużyny Harcerskiej i Gromady Zuchowej udało się zainteresować wielu ludzi. To zainteresowanie ugruntowuje naszą coraz silniejszą pozycję w Hufcu i Gminie. W minionym roku wraz z naszą drużyną na obóz do Ustronia pojechało 10 dzieciaków z terenu naszej gminy które korzystały z dofinansowania z Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach. Realizując zadanie publiczne z zakresu organizacji wypoczynku letniego dla dzieci staliśmy się poważnym partnerem instytucji gminnych. Na obozie odwiedził nas nasz Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce. W minionym roku do naszej drużyny wstąpiły kolejne osoby a zatem drużyna nasza znów jest liczniejsza. Miniony rok harcerski był niewątpliwie bardzo udany i owocny. Był to czas wytężonej i efektywnej pracy.  Za to wszystkim wam serdecznie dziękuję. Dziękuję też naszym sponsorom, przyjaciołom, wszystkim tym którzy nas wspierają. Wsparcie Wasze dodaje

nam skrzydeł.