Powołanie

Nasza poczta Harcerska została powołana rozkazem Komendanta Hufca Ziemi Wodzisławskiej L4/2010 z dnia 19.03.2010 przy 16 DH im. Żwirki i Wigury oraz 17 Gromadzie "Zuchowej Czyżyki" w Czyżowicach. Celem utworzenia Poczty Harcerskiej było utworzenie jednostki której celem działania jest tworzenie pozytywnego wizerunku harcerstwa, propagowanie harcerskiego stylu życia oraz informowanie społeczności lokalnej o historii oraz odokananiach czyżowickiego harcerstwa poprzez wydawanie pocztówek, folderów i innych wydawnictw oraz pieczęci okolicznościowych. Ponadto 160 Poczta Harcerska w Czyżowicach bedzie podejmować zadania na rzecz hufca.