Wójt Gminy Gorzyce odznaczony Srebrną Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa ZHP

Wójt Gminy Gorzyce odznaczony Srebrną Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa ZHP.

Na wniosek Komendanta Hufca Ziemi Wodzisławskiej, Komendant Chorągwi Śląskiej ZHP Dh Hm Andrzej Lichota w swoim rozkazie przyznał Honorową Odznaką Ruchu Przyjaciół Harcerstwa ZHP Wójtowi Gminy Gorzyce Panu Piotrowi Oślizło.

 

Honorowe Odznaki Ruchu Przyjaciół Harcerstwa ZHP są wyróżnieniem organizacyjnym Związku Harcerstwa Polskiego przeznaczonymi dla członków wspierających - działaczy i osób prawnych szczególnie zasłużonych dla rozwoju ZHP. Okazją do wręczenia tejże odznaki była największa harcerska impreza wodzisławskiego Hufca jak odbyła się w tym roku. Podczas otwarcia tegorocznego Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Złota Nutka 2012” który odbył się 1 grudnia w Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach  w obecności niemal trzystu zuchów, harcerzy i instruktorów  Komendant Hufca Dh phm Grzegorz Cnota dokonał dekoracji tym niezwykłym odznaczeniem Pana Piotra Oślizło. Na uwagę zasługuje, że tegoroczny festiwal zorganizowany przez 16 Drużynę Harcerską w Czyżowicach Wójt objął swym Patronatem Honorowym i wraz Komendantem Hufca dokonał oficjalnego otwarcia festiwalu.

Harcerze mówią nim że: Pan Wójt jest ich wielkim przyjacielem, zawsze jest otwarty na ich prośby, wspiera ich i nigdy ich nie zawiódł. Za swe wielkie serce dla zuchów i harcerzy stał się pierwszą osobą w Gminie Gorzyce, którą taką odznaką odznaczono.  Gratulacje.

Rys: Odznaką symbolizującą przynależność do Ruchu Przyjaciół HarcerstwaZHP jest plakietka wg załączonego wzoru wykonana z białego metalu, oksydowana.