Rys Historyczny

Wszystko zaczęło się w głowie jednego człowieka. Robert Baden-Powell był oficerem w armii brytyjskiej. Doskonały dowódca i żołnierz był również pisarzem, pedagogiem. W jego to głowie narodził się pomysł, który dał początek wielkiemu ruchowi skautowemu skupiającego obecnie wielu młodych i starszych ludzi na całym świecie.

Było to dawno, na początku wieku... W 1907 roku Baden-Powell zorganizował pierwszy obóz dla chłopców na wyspie Brownsea. Obóz ten uważany jest za wydarzenie rozpoczynające cały ruch skautowy. Baden-Powel uczył na nim chłopców m. in. orientowania się w lesie, rąbania drewna, wiązania sznurów, orientacji w terenie. Jak twierdził sam Lord jego celem było nauczenie chłopców "reguł przeżycia". Ten sam człowiek wydał rok później książkę "Scouting for boys" i rozpoczął wielki pochód skautów przez świat. Harcerstwo bowiem błyskawicznie opanowało najpierw Anglię, a później cały świat!

Pierwsze idee harcerstwa zaczęły napływać do Polski już w 1909 roku. Rok później Andrzej Małkowski (założyciel harcerstwa polskiego) tłumaczy "Scouting for boys" na język polski. Ciekawe są perypetie związane z tym tłumaczeniem. Małkowski bowiem miał je napisać za karę! Pierwsze myśli o książce nie były pochlebne. Cały czas ociągał się z jej tłumaczeniem i przeczytaniem! Dopiero sąd(!) zmusił go do tego. Dziełem generała Baden-Powella po jego przestudiowaniu był zachwycony.

Na ziemi wodzisławskiej pierwsze drużyny powstawały dopiero po odzyskaniu przez Polskę niepodległości . Pierwsze z nich to drużyny w Wodzisławiu Śląskim, Rydułtowach, Radlinie - Biertułtowach i Czyżowicah. Jedyną już drużyną, która pielęgnuje swe tradycje od chwili założenia jest 16 Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach. Drużyna w Czyżowicach przygotowuje się do swego jubileuszu osiemdziesięciolecia, który będzie obchodzony we wrześniu 2011 r.

Historia najnowsza.

Po zmianach ustrojowych w Polsce nastąpiło bardzo głębokie załamanie struktur harcerskich znacząco spadła też liczba jej członków. Część hufców musiała się łączyć z innymi zwierając szeregi dla wzmocnienia. Najbardziej ucierpiały te drużyny, szczepy a nawet hufce które zbyt mocno uwikłały się w zależności polityczne. Dla partyjnych instruktorów nie było już miejsca w nowej rzeczywistości. Przetrwały te jednostki, które pielęgnowały tradycje narodowe i harcerskie bez naleciałości socjalizmu. Nowe czasy wcale nie były łatwiejsze. Gospodarka wolnorynkowa wymusiła na władzach Związku wprowadzenie zmian, które pozwoliłyby przetrwać nowe trudności. Innym powodem była zmiana w pokoleniowa. Coraz większy dobrobyt społeczeństwa powodował, że coraz więcej rodzin stało się posiadaczami takich sprzętów jak komputer, dziś już nie użytkowane odtwarzacze kaset VHS a później płyt DVD. Wielu ludzi uwierzyło, że dziecko spędzające czas wolny przy komputerze w pokoju za ścianą lub przed telewizorem jest bezpieczne. Trzeba było kolejnych lat by zweryfikować te sądy.

Współczesność.

Dziś obserwuje się powrót do zainteresowania dzieci harcerstwem. Rodzice mający wiele zaufania do ZHP „popychają” je w tym kierunku. Sposób spędzania czasu wolnego przez dzieci jest jedną z najważniejszych trosk rodziców. Bez wątpienia harcerstwo jest obecnie najlepszym sprzymierzeńcem w procesie wychowawczym. Niezwykle bogata oferta programowa we wszystkich grupach wiekowych daje możliwość zaangażowania się wszystkim, którzy chcieliby osiągać sukcesy w dziedzinie której czują się mocni. Kadra instruktorska, która angażuje się w pracę w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych to doskonale przygotowani ludzie. Bardzo często zdarza się że instruktorami są osoby z wyższym wykształceniem pedagogicznym lub studiujący na kierunkach pedagogicznych. Harcerstwo stało się znów bardzo elitarne przez wysokie wymagania stawiane wobec kandydatów i członków. Przestrzeganie harcerskiego prawa jest podstawowym obowiązkiem każdego harcerza i harcerki. Harcerstwo nie jest miejscem dla wybrańców. Harcerzem może być każdy kto akceptuje dobro. Harcerzem może być bogaty lub biedny. To właśnie dlatego harcerstwo jest dobre, że jest dla wszystkich dostępne.