Koniczynka – WAGGGS

Żółta koniczynka na niebieskim tle oznacza, że tak jak słońce na niebie świeci dla wszystkich ludzi, tak i ruch skautowy jest dostępny dla wszystkich dziewcząt na świecie.

 

 

Oznaczają one pogodę ducha i radość życia. Dwie gwiazdki oznaczają Prawo i Przyrzeczenie Skautowe które harcerki powinny zawsze mieć przed oczami. Trzy części koniczynki oznaczają trzy części Przyrzeczenia Skautowego: na Służbę Bogu, Ludziom i Ojczyźnie. Płomień jest płomieniem miłości do ludzi. Krąg symbolizuje doskonałość i wspólnotę Pionowa kreska jak igła kompasu wskazuje właściwy kierunek wybranej w życiu drogi, a podstawa łodyżki wyraża płomień miłości bliźniego.