LILIJKA HARCERSKA

Symbolizuje podążanie harcerzy zawsze w dobrym kierunku, czyli zgodnie z ideałami Prawa i Przyrzeczenia. Po raz pierwszy pojawiła się na Krzyżu Harcerskim. Następnie używała jej powstała w Piotrkowie, Polska Organizacja Skautowa.

'

 

Lilijka od początków chrześcijaństwa symbolizuje czystość i cnotę. Nosili ją na swych szatach królowie, na sztandarach książęta, na herbach rycerze. Kształt lilijki wzorowany jest na rysunku zakończenia igły magnetycznej w dawnych busolach. Tak jak igła wskazywała żeglarzom bezpieczną drogę do domu, tak lilijka symbolizuje jedną z najważniejszych powinności harcerza: postępowanie zgodnie z prawem harcerskim. Inni twierdzą, że tak jak kompas północ, tak lilijka ma harcerzom wskazywać drogę do osiągania ideałów. Trzy literki ONC na ramionach lilijki są skrótem: "Ojczyzna, Nauka, Cnota" - hasła filaretów tajnego związku młodzieży w Wilnie działającego w pierwszej połowie XIX w.  Na węźle widnieje skrót nazwy naszej organizacji ZHP. Na lilijce z krzyża nie ma żadnych liter, są za to dwie gwiazdki. Symbolizują one oczy harcerza, zawsze szeroko otwarte, uważnie obserwujące świat, gotowe dostrzec dobro i zło. Są symbolem oczu patrzących i widzących kiedy i gdzie harcerz może być pomocny.

Baden – Powell pisał: „ Odznaką skautową jest ostrze strzały, takiej jak na mapach lub w kompasie wskazuje północ. Wywiadowcy pokoju wskazuje ona drogę w spełnianiu obowiązków i niesieniu pomocy drugim.” Lilijka jest światowym symbole skautów.  

Harcerze noszą na nakryciu głowy lilijkę srebrną, a instruktorzy złotą.