Lilijka – WOSM

Lilijka to znak używany od dawna, między innymi w heraldyce i motywach dekoracyjnych oraz do oznaczania kierunku północnego w kompasach i na mapach.
Kwiat lilii oznacza czystość i cnotę. Ta symbolika jest bliska ruchowi skautowemu. Lilia niczym strzałka kompasu wskazuje każdemu skautowi drogę: służby, braterstwa i wierności ideałom skautowym.


Trzy listki reprezentują trzy zasady ruchu skautowego wyrażone w Przyrzeczeniu - służbę Bogu, ludziom i samemu sobie.
Dwie gwiazdki oznaczają Prawo i Przyrzeczenie.
Węzeł płaski jest symbolem jedności i braterstwa ruchu skautowego.
Biel lilii oznacza czystość, a tło na którym umieszczony jest główny symbol - królewska purpura to oznaka przywództwa i pomagania innym.