Nasz Krąg Instruktorski

Aby w naszym środowisku harcerskim mógł powstać i działać Krąg Instruktorski musi być zaangażowanych co najmniej sześciu instruktorów.  W związku z tym, że na razie z harcerstwem czyżowickim związanych jest tylko trzech Instruktorów powołanie kręgu instruktorskiego  w zgodzie z regulaminami ZHP nie jest możliwe. Musimy zatem poczekać aż najstarsi nasi harcerze dorosną do odpowiedniego wieku. Żeby zostać instruktorem trzeba mieć co najmniej szesnaści lat i zdecydować się na podjecie zadań zupełnie nowych. Obok instruktorów mamy przy Drużynie Harcerskiej i Gromadzie Zuchowej wiele osób, które nas aktywnie wspierają. To oczywiście najczęściej rodzice naszych druhen i druhów, ale nie tylko. Pośród naszych przyjaciół jest Wójt Gminy Gorzyce Pan Piotr Oślizło i Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Zychma. Dziękujemy wszystkim za wsparcie.

Nasi instruktorzy:

Drużynowy 16 DH im. żwirki i Wigury – phm Kwiatoń Bronisław

Drużynowa 17 GZ  „Czyżyki” -  dh Maria Kmiecik

Naczelnik 160 Poczty Harcerskiej – pwd Hanna Kwiatoń