Zobowiązanie Instruktorskie Dh Marii Kmiecik.

Podczas pobytu na jasnej Górze w Częstochowie tuż po zakończeniu uroczystości przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju w gronie tych, którzy z nami wyjechali  miało miejsce niezwykłe wydarzenie które było pełnym zaskoczeniem dla Dh Marii. Właśnie wtedy ujawniony został plan niespodzianki  dla niej – możliwości złożenia Zobowiązania Instruktorskiego. To bardzo ważna chwila dla każdego instruktora. Zobowiązanie składa się po zakończeniu próby  na stopień przewodnika w okresie do trzech miesięcy od zamknięcia tej próby. Najczęściej samo zobowiązanie przygotowuje opiekun próby i tym razem tak się stało.

 

Wyjazd do Częstochowy był bardzo dobrą okazją by dokończyć to zadanie. Niezwykłość miejsca Narodowego Sanktuarium tuż przy Cudownym Obrazie Jasnogórskiej Pani , przy ogniu z Betlejem robiło wrażenie. Dh Maria z wielkim przejęciem lecz pewnie złożyła swe zobowiązanie a odbierał je Komendant Hufca Dh Hm Edward Kominek. Później już tylko radość i gratulacje i życzenia.  Mamy w Czyżowicach instruktora ze złożonym zobowiązaniem  i ze stopniem instruktorskim. To bardzo ważne dla dalszego rozwoju czyżowickiego harcerstwa.  Dh Marii gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości w pracy z zuchami.

Poniżej tekst roty zobowiązania Instruktorskiego.

Phm Kwiatoń Bronisław

Przyjmuję obowiązki Instruktora Związku Harcerstwa Polskiego. Jestem świadomy odpowiedzialności harcerskiego wychowawcy i opiekuna. Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać Statutu ZHP, pracować nad sobą, pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Wychowam swojego następcę. Powierzonej przez ZwiązekHarcerstwa Polskiego służby Nie opuszczę samowolnie.