Czwarta Zagadka Drużynowego rozwiązana

Ogłoszona IV zagadka nawiązuje do naszego wyjazdu na InterCamp w Niemczech. Ci wszyscy, którzy z uwagą czytali wcześniejsze teksty na naszej stronie mogli się łatwo zorientować, że należy dokonać pewnych przeliczeń. Plakietki dla uczestników tegorocznego Zlotu przygotowali Amerykanie, którzy na co dzień mniejsze długości odmierzają w calach. Obrazek z plakietką przedstawia miarkę podającą długości 2x3 i te wielkości należało pomnożyć przez 2,54 (tyle centymetrów mierzy 1 cal) i wówczas otrzymujemy poprawną odpowiedź. A oto odpowiedź: wielkość tegorocznej naszywki ze Zlotu InterCamp wynosi 2,08 cm x7,62 cm. Poprawnych odpowiedzi udzielili Karol Kawik, Kacper Szymański i Paulina Kwiatoń. Gratuluję zwycięscom. Nagrodą są duże lody od drużynowego na tegorocznym obozie w Borach Tucholskich.