Dziękujemy za wsparcie naszej Drużyny 1% - dla nas to tak wiele.

Wymiar nie tylko finansowy.

Aby realizować naszą misję staramy się jak tylko to możliwe uatrakcyjnić  nasz program. W dzisiejszym świecie bez pieniędzy nie jest to łatwe. Na szczęście już od kilku lat nasze działania wspierane są przez różne osoby, dzięki możliwości odpisania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

Właśnie dotarły do naszego Hufca informacje na temat przekazanych kwot w ramach rozliczenia akcji 1% za miniony - 2011 rok. Po raz kolejny nasza Drużyna podobnie jak w minionych latach uzyskała najwyższą kwotę w Hufcu Wodzisławskim. Uzyskana kwota to 1321,00 zł. Ponadto Drużyna  pozyskała największą grupę darczyńców i tym samym największą liczbę wpłat. To nas zobowiązuje do jeszcze większych wysiłków i pracy. Traktujemy to jako swoisty kredyt zaufania, dlatego  postaramy się tego zaufania nie utracić.

Wszystkim tym, którzy nas wspierają przekazując swój 1% serdecznie dziękujemy. Każdą otrzymaną kwotę postaramy się jak najlepiej wykorzystać dla dobra naszej Drużyny zgodnie z wewnętrznymi przepisami ZHP.

Dziękujemy również za przekazane darowizny na rzecz 17 Gromady Zuchowej „Czyżyki” zuchy mają również własne darowizny.