50 lecie Akcji Klimczok

Nasza drużyna harcerska została poproszona przez Komendanta Chorągwi śląskiej o reprezentację Chorą

gwi śląskiej na uroczystościach 50 lecia Akcji Klimczok który odbył się 7 lipca w Wapienicy. Udział w tej reprezentacji brały również nasze zuchy.Najpierw odbył się uroczysty Apel na czele z naczelniczką GK ZHP hm Małgorzatą Sinica oraz gronem zaproszonych dostojnych gości.Potem w amfiteatrze odbył się uroczysty koncert na którym zasłużeni dla Akcji Klimczok otrzymali pamiątkowe dyplomy i wyrównienia. Po zakończonych uroczystościach nasza drużyna udała się na biwak do Bier, gdzie wieczorem rozpaliliśmy obrzędowe ognisko, na które zaprosiliśmy harcerzy seniorów - Andrzeja Surmę, Andrzeja Golę, Alfreda Szczęsnego oraz komendanta naszego hufca Grzegorza Cnotę. Były oczywiście wspomnienia z Akcji Klimczok i oczywiście stare piosenki. Ważnym punktem ogniska było przekazanie zuchów w poczet drużyny harcerskiej. Drużynowa 17 Gromady Zuchowej Czyżyki druhna Maria Kmiecik uroczyście przekazała zuchy Anię, Elę, Miłosza, Apolonię, Amelię w ręce druha Bronisława Kwiatonia drużynowego 16 drużyny harcerskiej im. Źwirki i Wigury. Żegnają się z nimi wie że będą się spotykać na zbiórkach drużyny i gromady.

{gallery stories/zuchy/klimczok_50}