Nasza Drużyna Drużyną Reprezentacyjną Chorągwi Śląskiej.

W dniu 7 lipca br. na osobiste zaproszenie Komendanta Chorągwi Śląskiej w Katowicach Dh Hm Andrzeja Lichoty nasza 16 DH im. Żwirki i Wigury wzięła udział w obchodach 50 Lecia Harcerskiej Akcji KLIMCZOK w Jaworzu k/Bielska-Białej. Nasz udział w Zlocie wiązał się z podjęciem zaszczytnego zadania Drużyny Reprezentacyjnej Chorągwi Śląskiej. Podczas tej uroczystości obecnych było wielu ważnych gości.Na placu apelowym zgromadziła się liczna grupa harcerzy przybyłych z całej Polski oraz zaproszeni goście. Apel uroczyście otworzył hm. Andrzej Lichota Komendant Chorągwi Śląskiej Związku Harcerstwa Polskiego, który przywitał zaproszonych gości. Na obchody jubileuszowe przybyli między innymi: Małgorzata Handzlik i Jan Olbrycht posłowie do Parlamentu Europejskiego, Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej, Aleksandra Trybuś oraz Czesław Gluza posłowie na Sejm RP, Piotr Spyra wicewojewoda śląski, Jacek Krywult prezydent miasta Bielsko-Biała, Jerzy Nogowczyk starosta cieszyński, Grzegorz Szetyński wicestarosta bielski, Zdzisław Bylok wójt gminy Jaworze, Małgorzata Sinica naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego, przedstawiciele policji, straży granicznej oraz innych organizacji pozarządowych. Komendant Chorągwi Śląskiej złożył meldunek Druhnie Naczelnik ZHP, a następnie odczytał list gratulacyjny nadesłany przez Annę Komorowską – Pierwszą Damę RP. Kolejnym punktem było odczytanie nazwisk odznaczonych i zasłużonych dla harcerstwa. A. Lichota pogratulował wszystkim i wyraził nadzieję, że nie zabraknie polityków, samorządowców i organizacji wspierających nie tylko Harcerską Akcję „Klimczok”, ale także wszelkie działania i inicjatywy na rzecz harcerstwa w Polsce. Po uroczystym apelu harcerze i zaproszeni goście udali się na występy artystyczne, a na koniec do ośrodka Hufca Ziemi Rybnickiej w Wapiennicy, gdzie mogliśmy zwiedzić wystawę. Tam też odbyła się prezentacja książki „Wrośnięci w Śląski Beskid” wydanej z okazji jubileuszu. Cieszymy się, że mogliśmy podjąć się tego zadania a samo zaproszenie dla nas traktujemy to jako wyraz najwyższego zaufania, że zadanie to wykonamy dobrze i cieszymy się że nie zawiedliśmy. Jako Drużyna czujemy się wyróżnieni.

Później pojechaliśmy na biwak drużyny do stanicy naszego Hufca w Bierach. Tam wieczorem usiedliśmy przy uroczystym obrzędowym ognisku przy, którym miała miejsce wielka uroczystość – pięcioro najstarszych zuchów w obrzędowy sposób opuściło 17 Gromadę Zuchową i wstąpili w szeregi naszej 16 Drużyny Harcerskiej. Najmłodszym harcerzom gratulujemy a Druhnie pwd Marii Kmiecik za kilka lat pracy za ich prowadzenie w Gromadzie Zuchowej składamy najserdeczniejsze podziękowania.

Następnego dnia przy niezwykle pięknej pogodzie mogliśmy skorzystać z kąpieli w górskim potoku przepływającym tuż przy naszej Stanicy w Bierach. To były naprawdę przyjemne chwile a cały wyjazd bardzo udany.

{gallery stories/do_artykulu/reprentujemy_slaska_2012}