Historia Harcerstwa w Czyżowicach.

Kiedy Czyżowice w 1922 roku zostały przywrócone do Polski harcerstwo w wolnej Polsce istniało już od 12 lat. W naszym kraju z każdym rokiem przybywało zwolenników tej młodej wówczas organizacji nakierowanej głównie na pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Ważnym elementem pracy drużyn harcerskich było wychowanie patriotyczne młodego pokolenia, które nie pamiętało już czasów zaborów. Podobnie działo się na Śląsku lecz pamięć o plebiscycie, kolejnych Powstaniach Śląskich, poległych za Polskę powstańcach w tutejszych rodzinach była jeszcze bardzo żywa. W takim klimacie miały miejsce początki działania pierwszych drużyn harcerskich w Czyżowicach. Początki te są związane się z historią jednego człowieka.

Czytaj więcej...

Rys Historyczny

Wszystko zaczęło się w głowie jednego człowieka. Robert Baden-Powell był oficerem w armii brytyjskiej. Doskonały dowódca i żołnierz był również pisarzem, pedagogiem. W jego to głowie narodził się pomysł, który dał początek wielkiemu ruchowi skautowemu skupiającego obecnie wielu młodych i starszych ludzi na całym świecie.

Czytaj więcej...