Zobowiązanie Instruktorskie Dh Marii Kmiecik.

Podczas pobytu na jasnej Górze w Częstochowie tuż po zakończeniu uroczystości przekazania Betlejemskiego Światełka Pokoju w gronie tych, którzy z nami wyjechali  miało miejsce niezwykłe wydarzenie które było pełnym zaskoczeniem dla Dh Marii. Właśnie wtedy ujawniony został plan niespodzianki  dla niej – możliwości złożenia Zobowiązania Instruktorskiego. To bardzo ważna chwila dla każdego instruktora. Zobowiązanie składa się po zakończeniu próby  na stopień przewodnika w okresie do trzech miesięcy od zamknięcia tej próby. Najczęściej samo zobowiązanie przygotowuje opiekun próby i tym razem tak się stało.

Czytaj więcej...

Nasz Krąg Instruktorski

Aby w naszym środowisku harcerskim mógł powstać i działać Krąg Instruktorski musi być zaangażowanych co najmniej sześciu instruktorów.  W związku z tym, że na razie z harcerstwem czyżowickim związanych jest tylko trzech Instruktorów powołanie kręgu instruktorskiego  w zgodzie z regulaminami ZHP nie jest możliwe. Musimy zatem poczekać aż najstarsi nasi harcerze dorosną do odpowiedniego wieku. Żeby zostać instruktorem trzeba mieć co najmniej szesnaści lat i zdecydować się na podjecie zadań zupełnie nowych. Obok instruktorów mamy przy Drużynie Harcerskiej i Gromadzie Zuchowej wiele osób, które nas aktywnie wspierają. To oczywiście najczęściej rodzice naszych druhen i druhów, ale nie tylko. Pośród naszych przyjaciół jest Wójt Gminy Gorzyce Pan Piotr Oślizło i Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Zychma. Dziękujemy wszystkim za wsparcie.

Nasi instruktorzy:

Czytaj więcej...