Sztandar dla Drużyny

Wielkim wydarzeniem historycznym w naszej drużynie była zbiórka z dnia 11 września 2010. W tym dniu przypadała kolejna - 78 rocznica katastrofy lotniczej pod Cierlickiem w Czechach ,w której zginęli bohaterowie naszej drużyny Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. Z tej okazji przywołane zostały spisane w wspomnienia z tamtych tragicznych zdarzeń w artykule Pana Sławomira Kasjaniuka Pt. „Żwirki i Wigury start do wieczności”.

 

 

Wówczas wspólnie podjęta została decyzja, że nasza Drużyna złoży wniosek do Komendanta Hufca o wyrażenie zgody na podjęcie działań zmierzający do nadania Sztandaru naszej Drużynie. Treść tego listu z dnia 11 września publikujemy poniżej. Od tej chwili 16 Drużyna Harcerska im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach rozpoczyna Kampanię „Sztandar dla Drużyny”. To wielka sprawa nie tylko dla naszej drużyny ale także dla naszej miejscowości. W tej chwili czekamy na odzew Druha Komendanta a właściwie na jego rozkaz specjalny, w którym ogłoszona zostanie dla nas zgoda na posiadanie sztandaru.

 

Czyżowice, 11 września 2010 r.

Związek Harcerstwa Polskiego

Hufiec Ziemi Wodzisławskiej

16 Drużyna Harcerska

im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach

Druh Komendant

Hufca Ziemi Wodzisławskiej

Hm Edward Kominek

 

Druhu Komendancie.

My harcerski i harcerze z 16  Drużyny Harcerskiej im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach kierujemy do Druha Komendanta i całego naszego Hufca słowa o naszej historii oraz naszej przyszłości.

Nasza czyżowicka drużyna harcerska została założona w 1931 roku przez ówczesnego nauczyciela naszej szkoły podstawowej a jednocześnie harcerskiego instruktora Dh Konrada Chroboka. W młodej odradzającej się Polsce a zwłaszcza na Śląsku kiedy to w ramach Plebiscytu Ludność Śląska o polskiej tożsamości  większością głosów pokazała przywiązanie do Ojczyzny – Polski utworzenie drużyny harcerskiej miało wymiar szczególnie patriotyczny. Była jedną z pierwszych drużyn jakie powstawały na Ziemi Wodzisławskiej. Rok później po tragicznej śmierci polskich pilotów Franciszka Żwirko i Stanisława Wigury drużyna obrała sobie ich dwoje za bohaterów. Od tego czasu Drużyna nasza na stałe wpisała się w społeczność lokalną. Była ostoją Polskości. Jako jedna z nielicznych nie zaprzestała działalności w okresie wojny i okupacji. W tamtym czasie działa w konspiracji. Wielu z naszych harcerzy przypłaciło to aresztowaniami  a założyciel drużyny dh phm Konrad Chrobok został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Tam zginął w kwietniu 1945 r. Po zakończeniu wojny drużyna nasza wznowiła działalność i prężnie rozwijała się do 1949 do czasu kiedy to podobnie jak w całym  Związkiem Harcerstwa Polskiego podjęto próbę jego zawładnięcia przez władze socjalistyczne. Po  Zjeździe Łódzkim  w 1956 r. nastąpił powrót instruktorów harcerskich a drużyna wznowiła swą działalność opartą na przedwojennej metodyce. To była wciąż ta sama drużyna. Kolejne lata to bardzo prężna działalność i praca z dziećmi i młodzieżą z Czyżowic.  Po zmianach ustrojowych nastąpiło kolejne osłabienie drużyny poprzez odejście instruktorów  - nauczycieli a potem niemal całkowite jej „uśpienie”. Należy jednak podkreślić, że drużyna miała już w społeczności lokalnej bardzo dobre wielopokoleniowe tradycje a pamiątki drużyny były i są nadal przechowywane w domach mieszkańców Czyżowic. Obecnie drużyna już od czterech lat jest kierowana przez jej dawniejszego drużynowego z lat 1982-1987 i  jest jedną z prężniejszych w naszym Hufcu.  Stara się być obecna w życiu hufca i społeczności lokalnej. Ma swą stałą siedzibę – harcówkę w Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach. Obecnie drużyna liczy sobie 79 lat i jest najstarszą drużyną naszego Hufca, która nadal pracuje pod tą samą nazwą i pielęgnuje swe najdawniejsze tradycje.   Jest silna swym składem i pracą metodyczną. Drużyna ma wsparcie nie tylko ze strony dyrekcji WDK w Czyżowicach, Rady Sołeckiej ale także władz Gminy Gorzyce. Zbliża się nasz okrągły jubileusz jej osiemdziesięciolecia działania.

Druhu Komendancie harcerski i harcerze z 16 Drużyny Harcerskiej im. Żwirki i Wigury w Czyżowicach składają wniosek o wyrażenie zgody na podjęcie działań zmierzający do nadania Sztandaru naszej Drużynie. Planujemy uroczystość przekazania sztandaru na dzień 11 września 2011 r. W dniu tym przypadać będzie 80 rocznica powstania drużyny oraz 79 rocznica katastrofy lotniczej pod Cierlickiem w Czechach. Dzień 11 września to dzień Święta Drużyny. Planujemy obchodzić rocznicę powstania przez kolejny rok aż do września 2012 r. Będzie to rok naszej wytężonej pracy. Druhu Komendancie zobowiązujemy się do pielęgnowania tradycji harcerskich naszej drużyny, hufca i Związku Harcerstwa Polskiego. Po otrzymaniu sztandaru zobowiązujemy się już dziś do jego pieczołowitego chronienia i otoczenia należnym szacunkiem. Będzie nam służył do prezentowania nie tylko siebie jako drużyny ale przede wszystkim Związku Harcerstwa Polskiego podczas wszystkich świąt i uroczystości na terenie naszej Gminy Gorzyce. Nasz sztandar drużyny znajdzie właściwe miejsce w naszej harcówce w Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach.

 

Drużynowy

phm Kwiatoń Bronisław